Číňané mají šest fundamentálních románů: Historii Tří království, Příběhy jezerního břehu, Putování na Západ, Jin Ping Mei, Literáty a mandaríny, Sen v červeném domě.

Read more...

Božena
Vážený Ojebavači, když chcete psát své moudré myšlenky, naučte se, prosím, aspoň pravopis. Shoda podmětu s přísudkem vám nic neříká?

Read more...

publikujeme k autorčiným narozeninám

Read more...

Lisabonská smlouva vcelku logicky završuje období 58 let, kdy se vznikem Evropského společenství uhlí a oceli Pařížskou smlouvou z r. 1951 začal odvíjet proces, jenž se běžně označuje jako evropská integrace. Co je jeho podstatou

Read more...