Američany nepřestává fascinovat způsob, jak jiné národy pracují s vlastními dějinami.

Read more...

Lidská práva ztratila v 21. století zcela svůj individuální charakter a stala se nástrojem showbusinessu, který práva občanů či ne-občanů omezuje či zcela pošlapává.

Read more...

V této souvislosti musí čtenáře ihned napadnout, že imaginace, vynesená do výše jako básnická hodnota, pozbyla dávno jako měřítko poetičnosti na ceně...

Read more...